Baggrund

Aalborg FRI-TID er et lille, men dedikeret team. Vi ser det som vores opgave at medvirke til at forbedre livskvaliteten for personer med handicap i Aalborg og omegn. Det gør vi ved at inddrage frivillige, lokale organisationer og virksomheder til forskellige sociale aktiviteter.

Baggrund

Aalborg FRI-TID startede som et projekt finansieret af Aalborg Kommunes Ældre- & Handicapforvaltnings innovationspulje i perioden juli 2015 til december 2017.

Målet med Aalborg FRI-TID er at udbrede frivilliginitiativer på tværs af handicapafdelingens fagcentre.

Aalborg FRI-TID er en videreførelse af de frivilligtiltag som blev testet gennem EU-projektet MyNeighbourhood - Mit Kvarter, som Aalborg Kommune var partner i.

Del indhold