Bliv frivillig i Aalborg FRI-TID


I Aalborg FRI-TID arbejder vi på at forbedre livskvaliteten for mennesker med handicap i Aalborg og omegn gennem frivillige fællesskaber.


Derfor vil vi gerne høre fra dig, som har lyst til at være frivillig til forskellige sociale aktiviteter med personer med handicap. Det kan være til gruppeaktiviteter, så som fællesspisning, musik, café, events, sport, spil, IT og meget andet. Det kan også være en relation til en enkelt person (FRI-TIDven), som du mødes med til eksempelvis kortspil, madlavning, shopping, gåture og meget andet.

Du kan blive frivillig i de fællesskaber, som Aalborg FRI-TID koordinerer, men der er også mulighed for at blive tilknyttet som frivillig i Aalborg Kommunes Handicapafdelings bo- og dagtilbud.

De personer der ønsker fællesskab og relationer med frivillige er voksne med fysiske, psykisk og/eller kognitive handicap af forskellig grad.

Du afgør selv i hvor stort omfang, du har lyst til at være frivillig, og vi hjælper med at klæde dig på til opgaven.

Vil du gøre en forskel med dit gode selskab?

Har du lyst til at gøre en forskel for en eller flere andre og samtidig udvikle dig selv personligt? Så skal du blive frivillig i Aalborg FRI-TID!

Hvad kræver det at blive frivillig?

Du behøver ikke at have kendskab til handicapområdet på forhånd. Det vigtigste er, at du er åben og interesseret i at vide mere.

Det er dog vigtigt, at du har lyst til at være frivillig i minimum et år, hvis du vil være FRI-TIDven. På den måde lærer du og den du er frivillig for hinanden at kende, og I får mulighed for at opbygge en relation. Hvis du deltager i andre frivilligopgaver, så tilpasses tiden og perioden naturligvis til det, du har mulighed for - og lyst til.

Derudover har vi nogle retningslinjer, du skal følge. Du skal aflevere en straffeattest, og du skal underskrive en tavshedspligterklæring.

Sådan bliver du frivillig i Aalborg FRI-TID

Når du har kontaktet os, så aftaler vi et intromøde. Nogle gange foregår det i fællesskab med andre, der også gerne vil være frivillig. Andre gange er det et individuelt møde mellem dig og en FRI-TID koordinator.

Til det indledende møde taler vi om, hvad det indebærer at være frivillig i Aalborg FRI-TID, hvilke muligheder der er, og hvad du har tid og lyst til at lave som frivillig.

Ønsker du at være frivillig til gruppeaktiviteter, aftaler vi, hvordan du kommer i gang. Vi snakker om, hvornår du kan deltage i aktiviteterne første gang. Der vil altid være en FRI-TID koordinator, som hjælper med opstarten.

Hvis du i stedet ønsker at blive frivillig FRI-TIDven, så finder FRI-TID koordinatoren efterfølgende et muligt match til dig ud fra dine interesser, ønsker og praktik. Dernæst holder du, den person du potentielt kunne blive FRI-TIDven og FRI-TID koordinatoren et fælles møde. Her lærer I hinanden lidt bedre at kende. Efterfølgende kontakter FRI-TID koordinatoren både dig og personen med handicap for at høre jer om, hvordan I synes det gik. Hvis I begge har mod på at ses igen, så gør I dette på egen hånd. Hvis en af jer ikke ønsker at gå videre, så finder FRI-TID koordinatoren i stedet et nyt match.

Lyder det som noget for dig? Så kontakt os allerede i dag!

På telefon: 3199 0037.

Frivilligpleje

I Aalborg FRI-TID har vi fokus på at skabe en god oplevelse for jer frivillige. FRI-TID koordinatorerne står altid til rådighed, hvis du har spørgsmål eller brug for at vende noget, og vi holder løbende opfølgningssamtaler og sparringsmøder.

Vi holder fire årlige fællesarrangementer for frivillige på tværs af FRI-TIDs fællesskaber. Her får I mulighed for at lære hinanden at kende. Der er både arrangementer med fokus på det sociale og arrangementer med fagligt indhold på programmet. Når du er tilknyttet som frivillig, er du også altid velkommen til at deltage i Café FRI-TID, som foregår en gang i måneden.

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række spørgsmål, som nye frivillige ofte stiller os nedenfor. Hvis du har yderligere spørgsmål, er du naturligvis meget velkommen til at kontakte os!

 

Skal jeg have erfaring på forhånd?

Nej, det behøver du ikke. Du bliver klædt på til din rolle, uanset hvad du skal lave som frivillig. Du får også den nødvendige viden om den eller de personer med handicap, du skal være sammen med.

Hvis der er særlige hensyn, du skal kende til, så får du det naturligvis at vide, og du vil blive vejledt i, hvordan du håndterer det.

 

Hvor meget tid skal jeg bruge om måneden på at være frivillig?

De fleste frivillige i Aalborg FRI-TID bruger omkring to timer om ugen eller hver 14. dag. Dog finder vi altid et passende match til dig ud fra den tid, du har lyst til at stille til rådighed, og det du er interesseret i at lave.

Hvis du er frivillig for en FRI-TIDven mødes  du ofte i hjemmet hos den, du er frivillig for eller til aktiviteter ude. Her er det jer to der i fællesskab afstemmer, hvor ofte I ses. Nogle har faste dage og mødetider, andre aftaler fra gang til gang, hvornår de skal mødes.

Som frivillig til gruppeaktiviteter varierer det også. Nogle aktiviteter foregår én gang om ugen, andre hver 14. dag eller en gang om måneden. Gruppeaktiviteterne tager typisk to til tre timer ad gangen.

 

Er jeg selv med til at bestemme, hvem jeg bliver matchet med og til hvilke fællesskaber?

Ja, det er du. Vi starter med at tale om, hvad du har lyst til at lave som frivillig, hvad du ikke har lyst til, og hvad der er af muligheder. Der er ofte mange ting, der skal tages højde for, hvis du skal matches med en person i forhold til tid, geografi, aktiviteter med mere.

Du vil blive præsenteret for et eller flere forslag til mulige match, og så kan du tage stilling til, om det er noget, du har lyst til eller ej.

 

Hvilke typer handicap har de personer, jeg kan blive frivillig for?

Alle er voksne, men deres handicap kan være meget forskelligt.

Aalborg FRI-TID er forankret i Handicapafdelingens Tværgående Enheder i Aalborg Kommune. Nogle af dem, vi finder frivillige til, har fysiske funktionsnedsættelser af forskellig grad. Det kan eksempelvis være spasticitet (hvoraf mange bruger manuel eller el-kørestol) eller blinde.

Der er også personer, hvor handicappet i højere grad er af psykisk eller kognitiv karakter. Det er eksempelvis et udviklingshandicap eller hjerneskade. Det kan også være personen har autisme eller er psykisk sårbar.